Jeugdhulp - Dat kan slimmer!

Het is Tau Omega’s doel om data en & AI te gebruiken om de wereld beter te maken voor de mens. Dit willen we doen door de jeugdhulp onze kennis en technieken aan te bieden. Voordat we dit kunnen doen moeten we de sector leren kennen en valideren welke problemen er spelen. Dit project is het resultaat hiervan.  

Context 

Tijdens Tau Omega’s deskresearch kwamen we er al snel achter dat de jeugdhulp een van de grootste kostenpost was binnen het sociaal domein met enorme begrotingstekorten. De middelen raakte op, maar dezelfde kwaliteit zorg moest geleverd worden. Dat kan natuurlijk niet! In 2019 melde het Ministerie van Volksgezondheid dat twee derde van de gemeentes een tekort heeft van 20% op hun jeugdhulpbegroting. Landelijk ervaren gemeenten bij elkaar een tekort van 600 miljoen euro op alleen de jeugdhulp. Er wordt financiële hulp beloofd door het rijk, maar dit neemt de onderliggende problemen niet weg. Om een oud gezegde erbij te pakken: het rijk is bezig met het uitdelen van vissen, in plaats van hen te leren vissen. 

Dit probleem is het startpunt geweest voor Tau Omega’s validatieonderzoek. 


Het validatieonderzoek 

Vanuit Tau Omega hebben we een marktonderzoek uitgevoerd om erachter te komen welke problemen deze begrotingstekorten veroorzaken. Tijdens dit marktonderzoek zijn we in contact gekomen met tientalen gemeenten, zorgleveranciers en zorgorganisaties. Hieruit zijn veel problemen naar boven gekomen, maar er waren er drie die hier bovenuit staken.

  1. Er is geen schaalbare manier om te detecteren wie in de toekomst mogelijk in contact komen met de jeugdhulp 
  2. De wachtlijsten en wachttijden tussen verschillende zorgleveranciers zijn te lang 
  3. De gemeente kan niet correct de jeugdhulp aansturen vanwege beperkt inzicht in toekomstige kosten 

    Productontwikkeling

    Na dit onderzoek is gekozen om te focussen op het derde probleem. Tau Omega is nu bezig om een product te bouwen dat de gemeente helpt om meer inzicht te krijgen in toekomstige kosten.

    Simcha van Helvoort

    Co-Founder

    simchavanhelvoort@tauomega.nl

    Een groot onderdeel hiervan is het onderzoeken wat de gemeente voor inzichten wil. Op dit moment zijn we hier met een jeugdhulpambtenaren-pool mee bezig. Met hun inzichten kunnen we een product ontwerpen waar elke gemeente baat bij heeft. Zo kunnen we op een makkelijke en schaalbare manier de kosten van innovaties delen en de tekorten omlaag brengen.

    Wat kan jij doen?

    Werk jij in de jeugdhulp? Herken jij het probleem dat er beperkt inzicht is in kosten? En wil je aansluiten op onze jeugdhulpambtenaren-pool? Neem contact met ons op!


    Wil je op de hoogte blijven? Volg ons op LinkedIn en schrijf je in voor de nieuwsbrief!