Wij zijn opzoek naar een pilot gemeente!

Meer info: klik hier

 Jeugdhulp - Dat kan slimmer! 

Het is Tau Omega’s doel om data en & AI te gebruiken om de wereld beter te maken voor de mens. Dit willen we doen door de jeugdhulp onze kennis en technieken aan te bieden. Wij bieden gemeentes een prognose dashboard van met voorspelde kosten en vraag naar jeugdhulp.

Het probleem

Uit ons onderzoek is gekomen dat gemeentes weinig grip hebben op vooral toekomstige kosten. Sommige gemeentes hebben hun huidige en verleden kosten wel in kaart, maar dit schetst nog niet per se een realistisch beeld over de toekomst. Daarnaast worden er wel prognoses gemaakt, twee keer per jaar. Deze prognoses zitten er vaak naast en de gemeentes kunnen daar niet op sturen. Om de juiste korte termijn keuzes te maken is er meer inzicht nodig.

Onze oplossing

Tau Omega biedt een real-time prognose dashboard waar zowel de vraag naar jeugdhulp als de bijkomende kosten voorspeld en gevisualiseerd worden. Daarnaast bieden we meerdere visualisaties die sturing van de gemeente ondersteund. Denk hierbij aan de voorspelde kans dat een traject leidt tot terugstroming, een efficiëntie score per traject en simpele visualisaties om aanbieders te vergelijken. Lees hier meer over het dashboard.


Wil je het dashboard in het geheel zien? Vraag een demo aan.