Waarom kiezen we voor de jeugdhulp? 

Simcha van Helvoort 

Al een aantal weken zijn we met Tau Omega bezig om te verdiepen in een (voor ons nieuwe) sector: de jeugdhulp. Tau Omega gaat de maatschappelijke problemen aanpakken waar data en AI de oplossing kunnen zijn, en we beginnen in deze sector. Door ons te focussen op de jeugdhulp willen we onze impact zo groot mogelijk maken en zo veel mogelijk mensen helpen. Maar waarom dan de jeugdhulp? 

Laten we beginnen bij het begin. De jeugdhulp wordt georganiseerd door de gemeente. Vaak heeft de gemeente afspraken met verschillende jeugdzorg leveranciers waar kinderen en hun ouders terecht kunnen.  Het probleem is dat de gemeente nog een beetje haar weg moet vinden in dit systeem. Dit komt omdat vanaf 2015 de jeugdhulp helemaal gereorganiseerd is. De jeugdhulp was eerst provinciaal geregeld, maar is vanaf 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hier waren goede argumenten voor, maar het bracht ook een groot geldprobleem met zich mee.

 

De geldproblemen van de jeugdhulp zijn regelmatig in het nieuws geweest. In 2019 kwam een onderzoek naar voren, uitgevoerd door het ministerie van volksgezondheid, waarin stond dat twee derde van de gemeentes een tekort hebben van meer dan 20 procent op hun jeugdhulpbegrotingi. Een op de vijf gemeentes ervaarde zelfs een begrotingstekort van 40 procent. Landelijk lopen deze tekorten op naar 600 miljoen euro. Er werd extra geld door het rijk gegeven, maar dit was minimaal. Bovendien lost dat de systematische problemen niet op. 


Daarnaast zien we jaarlijks een toename in jongeren die in aanmerking komen met de jeugdzorgii. Hoe dit precies is ontstaan is nog onduidelijk, maar het is wel iets typerends voor deze tijd. Meer jongeren die in aanmerking komen voor de jeugdzorg zal weer leiden tot extra kosten. Bovendien staat er nu al een enorme druk bij het jeugdzorg personeel. Personeel in de jeugdzorg verliezen het plezier in hun werk vanwege de hoge werkdruk, weinig tijd die per cliënt besteed kan worden, en de eindeloze stroom aan administratieve werken. De trend die we nu zien, is dat veel personeel vertrekt en de instroom naar nieuw personeel daaltiii. Dit betekent dat we een enorm disbalans krijgen tussen vraag en aanbod als we hier niks aan gaan doen. 


Uit gesprekken met de gemeente en wat deskresearch zijn we achter deze problemen gekomen. Na het zien van deze problematiek dachten we: Hier moeten we verder in duiken. We zijn toen veel gesprekken aangegaan met mensen die bij jeugdhulpregio’s of bij de jeugdzorg leveranciers werken. We vroegen welke problemen zij intern zagen; welke frustraties ze hadden; en wat ze tegenhield om het werk optimaal te doen. Beetje bij beetje leerde wij deze wereld beter kennen.  


Als we nu naar de jeugdhulp kijken, dan denken we bij Tau Omega: dat kan slimmer! Tijdens de reorganisatie in 2015 is er namelijk een infrastructuur neergezet om data te verzamelen, maar nog niet de volle potentie wordt daaruit gehaald. Gemeentes zijn bezig met dashboards, BI en sommige doen hun inkopen met onderbouwingen gebaseerd op data. Dit is een goede stap die al veel gemeentes hebben gemaakt! Alleen wij denken dat er nog veel meer gedaan kan worden.  


Wat we hier zien is dat er eigenlijk alleen maar gekeken wordt naar het verleden. Wat voor de gemeentes handig is, is om te kijken welke modellen en algoritmes iets kunnen zeggen over de toekomst. Met de data die we hebben verzameld afgelopen 5 jaar kunnen we simulaties draaien om onderdelen in de jeugdhulp te onderzoeken. Dit wordt nu nog niet gedaan bij de gemeente, maar het zou wel de oplossing kunnen zijn voor de problemen die ze nu ervaren. 


Dit is de perfecte basis voor Tau Omega. Er zit enorme potentie in deze sector en de eerste stappen zijn al gezet! Het is Tau Omega’s ambitie om mét en vóór mensen te werken en hiermee kunnen we dat perfect realiseren. De kosten omlaag duwen, meer tijd en aandacht creëren voor elk kind en het werk in de jeugdzorg voor het personeel wat leuker maken. Dat is wat we willen bereiken met Tau Omega. 


i Benchmarkanalyse Uitgaven Jeugdhulp In 26 Gemeenten. Beschikbaar op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/24/benchmarkanalyse-uitgaven-jeugdhulp-in-26-gemeenten


ii https://www.denvp.nl/k/n485/news/view/20020/3338/cbs-in-2019-een-toename-van-jongeren-tot-23-jaarmet-jeugdzorg.html


iii https://eenvandaag.avrotros.nl/item/problemen-bij-jeugdzorg-blijven-zich-opstapelen-ook-het-ervarenpersoneel-loopt-nu-weg/