Tau Omega zoekt een pilot gemeente!

Simcha van Helvoort


Dit is een open oproep naar alle gemeentes die meer grip willen krijgen op hun jeugdhulp kosten. Voor alle mensen die het hele jaar door wakker liggen van de mogelijke eindrealisaties. Wij bieden éénmalig één gemeente één gratis dataonderzoek aan. Wat houdt dit in?


In dit dataonderzoek willen we met jouw gemeente de kracht van algoritmes inzetten om de jeugdhulp kosten op korte termijn te voorspellen. Daarnaast gaan we kijken hoe en welke externe factoren invloed hebben op het totale kostenplaatje. Als je meer grip bij de jeugdhulp kosten kan gebruiken, en specifiek interesse hebt in de toekomstige jeugdhulp kosten, dan zou je baat hebben bij dit onderzoek.


Met de kennis en ervaring van dit onderzoek willen wij een tool maken. Deze tool geeft je gemeente real-time inzicht in de toekomstige jeugdhulpkosten in de korte termijn. Meer over deze tool is hier te vinden: https://tauomega.nl/blog/de-eerste-stap-om-het-grote-probleem-op-te-lossen. Met deze tool kan Tau Omega andere gemeentes helpen die ook kampen met weinig grip op de jeugdhulp kosten. Je helpt dus niet alleen je eigen gemeente, maar ook andere die met hetzelfde probleem rondlopen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Zoals eerder genoemd zal het onderzoek volledig gratis zijn. Het enige wat de gemeente beschikbaar moet stellen is data en tijd. Want om een dataonderzoek te doen is er natuurlijk data nodig. Het gaat hier over dossier- en declaratiedata. Die zullen als basis fungeren voor het algoritme. Hierin moet staan wanneer het dossier is aangemaakt, het traject is begonnen en gestopt en wat voor soort traject dat was. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe duur die trajecten waren en wanneer die declaraties binnen kwamen. Extra informatie over dossiers is welkom, zoals data over terugstroming. Heeft de cliënt in dit dossier al eerder een traject gevolgd? Waarom is dit toen gestopt?

 

Verder is het altijd mogelijk om gebruik te maken van externe data die invloed hebben op de kosten van de jeugdhulp. Hier zou je kunnen denken aan het de huishoudelijk geweld meldingen en de hoeveelheid inzet in preventie. Omdat deze factoren gerelateerd zijn aan de jeugdhulp is het zeer interessant om dit mee te nemen in het algoritme.

 

Alhoewel er data op dossier niveau gebruikt gaat worden, is het niet de bedoeling om voorspellingen te maken per cliënt. Deze data wordt gebruikt om een beeld te schetsen over het algehele plaatje. Het beste is om de data te anonimiseren zodat de gegevens van de persoon zelf beschermd worden.


Naast data is er ook tijd nodig. Als gemeente heb je zelf veel inzicht over je eigen jeugdhulp processen en de data voor het onderzoek is gegenereerd uit deze processen. Inzicht over deze processen betekent inzicht over de data. Bij elke gemeente is dit anders en het is belangrijk dat hier maatwerk geleverd wordt. Daarom vragen we één keer per week de tijd om vragen te stellen over het onderzoek.


Wat gebeurt er na het dataonderzoek?

Na het dataonderzoek worden natuurlijk de bevindingen gedeeld met de uitvoerende gemeente. Daarnaast bieden we die gemeente een test traject aan waar ze voor een gereduceerde prijs gebruik kunnen maken van het product. Het voordeel hiervan is dat het product gepersonaliseerd is voor die gemeente.


Samenvatting

Om een product te maken voor de jeugdhulp waar veel gemeentes baat bij zullen hebben, moeten we eerst een onderzoekstraject uitvoeren. Wij willen met een gemeente samenwerken die dit samen met ons wil realiseren. Wat kost het? Geen geld in ieder geval. Hieronder het overzicht:

Wat krijgt de gemeente

Wat geeft de gemeente

Een gratis dataonderzoek over de kosten van de jeugdhulp en de factoren die het beïnvloedt.

Toegang tot geanonimiseerde dossier en declaratie data

Een tool die real-time inzicht geef in jeugdhulp kosten en voorspellingen maakt op korte termijn.

Tijd en kennis over de processen achter de data (1-3 uur per week)

Ervaring in hoe je een data gedreven project moet opzetten.