Tau Omega's doel

Tieme Goedendorp

Tau Omega is ooit in 2018 begonnen als bedrijf dat aan de hand van data en algoritmen bedrijven wilden ondersteunen. Dit klinkt misschien vaag, en dat was het ook. Daarom hebben we in de afgelopen twee jaar ook projecten in allemaal verschillende sectoren uitgevoerd. We hebben cursussen ontwikkeld voor de maakindustrie, advies gegeven voor de woningbouwsector, toelichting in de bibliotheekwereld en zijn zelfs algoritmes aan het ontwikkelen in de sportwereld. Dit was een goed begin voor ons als bedrijf, maar zorgde er ook voor dat wij een geen duidelijk beeld hadden waar Tau Omega heen ging.  

Dit probleem heeft ons aan het denken gezet en toen kwam de vraag naar boven: “Wat willen wij in de toekomst met Tau Omega gaan bereiken?” Gelukkig hadden we op deze vraag een duidelijk antwoord. Vanuit Tau Omega willen wij met onze expertise iets positiefs toevoegen voor mensen en de wereld. Dit gaf ons een duidelijk doel. Het was nog wel onduidelijk hoe we dit gingen bereiken. 


Uiteindelijk moesten we goed nadenken voor welke sector we wilden werken. Een van de dingen die we hebben geleerd in onze afgelopen twee jaar is dat data-analyse vaak gebruikt wordt om geld te besparen of meer geld te verdienen. Dit is een prima doel, maar doet niet altijd leiden tot verbetering voor de wereld of de mens. Eigenlijk was onze vraag: “Welke sector werkt nu echt voor de mens?” Na lang discussiëren en peinzen was onze conclusie uiteindelijk: de publieke sector. In de publieke sector zijn ze constant bezig met het leven van de burger te verbeteren en dit is iets waar wij aan willen meewerken.  


Alleen de publieke sector is natuurlijk ook nog steeds veel te breed. Dus zo zijn we steeds kleiner en kleiner gaan denken. Van publieke sector naar gemeenten, van gemeenten naar het sociaal domein en van sociaal domein naar de jeugdzorg. Zelfs in de jeugdzorg zijn we nog dieper aan het kijken waar de werkelijke problemen liggen. Hierover kan je meer lezen in wat we doen.


Alleen dit keer willen we concreter zijn, we willen een duidelijk doel hebben! Dus het wordt Tau Omega’s doel om voor 2025 10 miljoen euro te hebben bespaard in de jeugdzorg. Wij hebben voor dit doel gekozen omdat er reusachtige budgettekorten zijn in de jeugdzorg. Deze tekorten bellemeren de zorg die geleverd kan worden en haalt de algehele kwaliteit omlaag. Vanuit Tau Omega zijn we heel bewust van onze expertise en wat voor toegevoegde waarde die kan hebben. Data en algoritmes kunnen geen fysieke zorg leveren, of op straat gaan om jongeren aan te spreken. Wel kunnen we aan de hand van data vroegtijdig en grootschalig kinderen signaleren die in de toekomst jeugdhulp nodig hebben of meer inzicht geven in de kosten die spelen in de jeugdzorg en hier optimalisaties voor maken. 


Dit is Tau Omega’s manier om te helpen aan een van de grootste maatschappelijke problemen. Door de kosten te verminderen aan de hand van data en algoritme kunnen wij de jeugdzorg meer ruimte geven om te focussen op waar ze goed in zijn; zorg leveren. Want uiteindelijk moet de Nederlandse bewoner zorg kunnen krijgen op het moment dat het nodig is!